Konkurs/natječaj za najbolji dramski tekst

Konkurs/natječaj za najbolji dramski tekst

OJ Drama raspisuje konkurs/natječaj za najbolji dramski tekst na temu; “Jeste prokletstvo doba ovoga u tom što ludi vode slijepe” (W. Shakespeare, "Kralj Lear")

Javna ustanova NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO

OJ DRAMA

Raspisuje

Konkurs/natječaj za najbolji dramski tekst na temu; “Jeste prokletstvo doba ovoga u tom što ludi vode slijepe” (W. Shakespeare, Kralj Lear)

Osnovni uslovi/uvjeti Konkursa/Natječaja su:
1. Dramski tekst može pripadati bilo kojoj dramskoj vrsti i/ili žanru;
2. Dramski tekst ne može biti iz oblasti lutkarstva ili književnosti za djecu;
3. Dramski tekst može biti napisan latinicom ili ćirilicom na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku;
4. Dramski tekst ne može prethodno biti objavljen ili scenski postavljen – insceniran;
5. Dramski tekst je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (doc ili pdf format);
6. Dramski tekst mora biti potpisan šifrom, a njeno razrješenje dostavljeno u zatvorenoj koverti.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:
- građanke i građani Bosne i Hercegovine, sa ili bez bosanskohercegovačkog državljanstva - odnosno:
• lica/osobe rođene u Bosni i Hercegovini ili
• lica/osobe koje žive i rade ili su živjeli i radili u Bosni i Hercegovini ili
• lica/osobe koje se izjašnjavaju kao bh. pisci/spisateljice

Izbor najboljeg dramskog teksta izvršit će stručni žiri/ocjenjivački sud kojeg imenuje NPS.
Najbolji dramski tekst bit će nagrađen u ukupnom neto iznosu od 7.000,00 KM (slovima: sedam hiljada/tisuća konvertibilnih maraka) sa plaćenim porezom i doprinosima, što će biti regulisano zasebnom odlukom i ugovorom sa autoricom/autorom. Ovaj iznos ujedno je i otkup prava za mogućnost štampanja i izdavanja nagrađenog dramskog teksta u knjizi ili drugoj vrsti štampane ili elektronske publikacije, u izdanju NPS, uz mogućnost organizovanja javnog čitanja ili bilo kojeg drugog oblika promocije i prezentacije nagrađenog djela.

Prijavom na ovaj Konkurs/Natječaj autori/autorice nagrađenog teksta ustupaju puna autorska prava NPS za pozorišnu inscenaciju djela u okviru repertoara i programsko-produkcijske djelatnosti NPS, što će biti regulisano navedenim ugovorom sa autorom/autoricom nagrađenog teksta.

Rok za slanje tekstova je 31. mart/ožujak 2023. godine.

Rezultati Konkursa/Natječaja javno će biti objavljeni do kraja umjetničke sezone 2022/23.

Dramski tekst u tri štampana primjerka (hard copy) i na nosaču elektronske forme (disk, USB memory stick ili sl.), uz zasebno kovertiranu šifru, potrebno je putem pošte dostaviti na adresu:

NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Obala Kulina Bana 9, Sarajevo 71000, BiH
uz obaveznu naznaku: „Konkurs/Natječaj za najbolji dramski tekst“

Dramski tekstovi neće biti vraćeni autoricama i autorima.

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu