Idiot

Idiot Drama

Car Edip

Car Edip Drama

Ivanov

Ivanov Drama

/

Mjesečni repertoar NPS

Repertoar
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura
Virtualna tura

Dramske predstave NPS

Repertoar
Mišolovka Drama Više
Orestija Drama Više
Idiot Drama Više
Ivanov Drama Više
Hasanaginice Drama Više
Bordel Eden Drama Više
Hedda Gabler Drama Više
Car Edip Drama Više
Protekcija Drama Više
Dogville Drama Više
Snijeg Drama Više
Kralj Lear Drama Više
Leptir Drama Više
Buba u uhu Drama Više

Direkcija

Opširnije

Drama Kontakt

Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu