Direkcija

Umjetnička direktorica Drame

Vedrana Božinović

Vedrana Božinović

Umjetnička direktorica Drame

Prvakinje i Prvaci Drame

Aleksandar Seksan

Aleksandar Seksan

Prvakinje i Prvaci Drame
Ejla Bavčić

Ejla Bavčić

Prvakinje i Prvaci Drame
Izudin Bajrović

Izudin Bajrović

Prvakinje i Prvaci Drame
Mediha Musliović

Mediha Musliović

Prvakinje i Prvaci Drame
Mirvad Kurić

Mirvad Kurić

Prvakinje i Prvaci Drame

Ansambl Drame

Aldin Omerović

Aldin Omerović

Ansambl Drame
Amina Begović

Amina Begović

Ansambl Drame
Amra Kapidžić

Amra Kapidžić

Ansambl Drame
Belma Salkunić-Bektešević

Belma Salkunić-Bektešević

Ansambl Drame
Dino Bajrović

Dino Bajrović

Ansambl Drame
Emina Muftić

Emina Muftić

Ansambl Drame
Ermin Sijamija

Ermin Sijamija

Ansambl Drame
Mak Čengić

Mak Čengić

Ansambl Drame
Merima Lepić-Redžepović

Merima Lepić-Redžepović

Ansambl Drame
Milan Pavlović

Milan Pavlović

Ansambl Drame
Mona Muratović

Mona Muratović

Ansambl Drame
Nerman Mahmutović

Nerman Mahmutović

Ansambl Drame
Riad Ljutović

Riad Ljutović

Ansambl Drame
Sanela Krsmanović-Bistriovda

Sanela Krsmanović-Bistriovda

Ansambl Drame
Sanela Pepeljak

Sanela Pepeljak

Ansambl Drame
Slaven Vidak

Slaven Vidak

Ansambl Drame
Vedran Đekić

Vedran Đekić

Ansambl Drame
Vedrana Božinović

Vedrana Božinović

Ansambl Drame

Dramaturginja Drame

Džejna Hodžić

Džejna Hodžić

Dramaturginja Drame

Ured drame

Umjetnička direktorica Drame: Vedrana Božinović Inspicijenti - asistenti režije: Nihad Kapić I Mustafa Zrnić Sufler: Esmeralda Abdijević Samostalni referent za organizaciju: Svjetlana Kupusović
E-mail adresa: drama@nps.ba Kontakt telefon: +387 33 665 962
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu