Ono kada ti tvoj grad kulturno čestita 18. rođendan

Ono kada ti tvoj grad kulturno čestita 18. rođendan

Za posjetu predstavama Narodnog pozorišta Sarajevo potrebno je napraviti rezervaciju tri dana pred izvođenje predstave na sljedeći e-mail: kolektivnaprodaja@nps.ba   

Dana 7.6. 2024. godine potpisan je Sporazum između Narodnog pozorišta Sarajevo i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, kako bi se svim mladim osobama na području Kantona Sarajevo koje su rođene 2006. godine, omogućilo da besplatno posjete  sljedeće kulturne institucije: Narodno pozorište, Pozorište mladih, Sarajevski ratni teatar Kamerni teatar, ali i za Zemaljski, Historijski, Muzej Sarajeva, te Muzej ratnog djetinjstva.

Nakon što se  registriju, mladi će moći preuzeti poklon set od 8 ulaznica u prostorijama Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čaućevića br.1, kabinet br.32, u roku od tri dana od registracije.

Za posjetu predstavama Narodnog pozorišta Sarajevo potrebno je napraviti rezervaciju tri dana pred izvođenje predstave na sljedeći e-mail: kolektivnaprodaja@nps.ba   

 

AKO STE ROĐENI 2006. GODINE, PUNITE 18-GODINA I ŽIVITE U KANTONU SARAJEVO MOŽETE SE REGISTROVATI

putem linka: https://mon.ks.gov.ba/contact/vaucer_za_mlade

 

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu