Hasan Džafić (1959–2023)

Hasan Džafić (1959–2023)

Narodno pozorište Sarajevo upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama.

 

Hasan Džafić (1959–2023)

 

Obavještavamo teatarsku i širu javnost da nas je nakon kratke bolesti napustio dragi kolega Hasan Džafić, dugogodišnji dramaturg Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Hasan Džafić je rođen 1959. godine u Gračanici. Osnovnu školu je završio u Mramoru kod Tuzle, srednju vazduhoplovno-tehničku u Rajlovcu kod Sarajeva. Diplomirao je na Odsjeku za dramaturgiju Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. Dramaturg je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica od 1997. godine. U periodu od konca 2003. do sredine 2004. godine obavljao je i funkciju v.d. direktora BNP-a Zenica.

Kao kućni dramaturg BNP-a Zenica, uradio je nekolicinu dramatizacija proze i poezije. Urednik je na desetine programskih knjižica (afiša) predstava BNP-a, kataloga Festivala bh. drame i drugih teatroloških publikacija koje izdaje BNP Zenica. Autor je monografije "Bosansko narodno pozorište Zenica" (1978–2000).

Od rane mladosti bavio se književnim radom: pisao je poeziju, prozu i drame. Kao dramatičar, po vokaciji je komediograf, mada je povremeno pisao i druge dramske vrste i forme (drame u užem smislu, radio-drame i dr.). Objavio je sljedeće knjige: "Glas iz dubine" (pjesme, 1982), "Jato u prolazu" (pjesme, 1985), "Dvije komedije" (2000), "Prognanici" (komedija, 2000).

Televizijskoj publici poznat je kao scenarist humorističkih serija "Viza za budućnost" i "Tata i zetovi". Za svoja komediografska i scenaristička ostvarenja više puta je nagrađivan.

Narodno pozorište Sarajevo upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama.

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu