In memoriam Dževad Šabanagić (1945 - 2024)

In memoriam Dževad Šabanagić (1945 - 2024)

Dževad Šabanagić, dugogodišnji violinista, koncertmajstor Sarajevske filharmonije te muzički pedagog preminuo je u 79. godini.


Šabanagić će ostati upamćen kao prva violina Sarajevske filharmonije, profesor kamerne muzike za gudače na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, dobitnik Šestoaprilske nagrade.

Dževad Šabanagić rođen je u Sarajevu 1945. godine gdje je završio Muzičku akademiju u klasi profesora Kurt Hauzera. Već od ranih studenstskih dana se zanimao za kamernu muziku. Kao student bio je angažovan u Simfonijskom orkestru RTV Sarajevo, a zatim kao nastavnik violine u Muzičkoj školi "Dr. Vojislav Vučković", a potom postaje njen direktor u periodu od 1973. - 1983. godine.

U tom periodu intenzivno radi na razvoju muzičkog školstva na području grada Sarajeva i otvara niz područnih odjeljenja, koja kasnije prerastaju u samostalne muzičke škole.

Pored umjetničke i pedagoške djelatnosti Dževad Šabanagić bavio se društvenim radom sa nizom funkcija: predsjednik Zajednice muzičkih škola Bosne i Hercegovine 1973 - 1983. godine, predsjednik Udruženja muzičkih pedagoga, predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika, generalni sekretar Udruženja muzičkih pedagoga bivše Jugoslavije, generalni sekretar Udruženja muzičkih pedagoga u Federaciji BiH, prodekan Muzičke akademije do 1999. godine, šef Gudačkog odsjeka do 1997. godine, predsjednik upravnog odbora Sarajevske filharmonije te član upravnog odbora Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Od 1983. godine radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u kojoj je profesor kamerne muzike za gudače.

Umjetnička aktivnost Dževada Šabanagića može se svrstati u nekoliko dimenzija: solistička, kamerna, orkestna. Kao solista nastupa sa Sarajevskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTV Sarajajevo, Simfonijskim orkestrom Mostar, a tu su i solistički recitali i nastupi s pijanistom Ljiljanom Pećanac. Bio je član Sarajevskog baroknog trija u sastavu: flauta Bećir Drnda, violina Dževad Šabanagić, klavir Ljiljana Pećanac. Najveći dio svog umjetničkog angažmana proveo je s Gudačkim kvartetom Kamernog teatra 55 u Sarajevu čiji je vođa od njegovog osnivanja.

Dobitnik je niza priznanja i nagrada od kojih su najznačajnije: Povelja "Škole za osnovno muzičko obrazovanje" za razvoj muzičkog školstva, Povelja Grada Sarajeva za rad Gudačkog kvarteta u ratu, Povelja "Internacionalne lige humanista" za 1996. godinu, Nagrada "Udruženja muzičkih pedagoga BiH" za rad Gudačkog kvarteta te Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.

Bio je umjetnički voditelj Opere u periodu 2004-2006. godine.

Kolektiv Narodnog pozorišta izražava  duboku sućut porodici i prijateljima i poštovaocima djela Dževada Šabanagića.

Preuzeto sa: Klix.ba

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu