Delegacija komande Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH u posjeti Narodnom pozorištu

Delegacija komande Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH u posjeti Narodnom pozorištu

U posjeti Narodnom pozorištu Sarajevo.

Delegacija komande Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka OS BIH na čelu komandantom brigadirom Nerminom Hasićem posjetila je direktora Naradnog pozorišta Sarajevo Dinu Mustafića.

Tom prilikom uručene je zahvlanica Narodnom pozorištu Sarajevo za pomoć pri organizaciji obilježavanja dana Drugog pješadijskog (rendžerskog) puka OS BIH, ujedno i dana Armije RBiH.

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu