Sretan Svjetski dan opere!

Sretan Svjetski dan opere!

Svake godine, 25. oktobra, Svjetski dan opere skreće pažnju na doprinos opere dobrobiti čovječanstvu .

Ovaj dan slavi i operne izvođače, ali i podstiče nas da naučimo više o ovom umjetničkom i muzičkom obliku. Osnivanje Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu 1946. godine je događaj velike vrijednosti za kulturnu historiju i razvoj muzičke kulture, kako u Sarajevu tako i u Bosni i Hercegovini.

Početak njenog rada značio je obnavljanje Sarajevske filharmonije i osnivanje Muzičke akademije u Sarajevu. Kada neko pomisli na operu, može automatski pomisliti na opernu muziku. Međutim, opera je mnogo više od same muzike. Opera je oblik pozorišta koji uključuje proširenu dramsku kompoziciju.

Osim što se muzički dijelovi pjevaju uz instrumente, većina opera uključuje i druge elemente, kao što su gluma, scenografija, kostimi i balet. Jacopo Peri je komponovao prvu operu Dafne i napisao je 1597. u Firenci. Zbog toga se Italija smatra rodnim mjestom opere.

Na kraju su formirane dvije vrste opera — seria i operu buffa. Prva je dramatična i ozbiljna opera, dok je opera buffa, s druge strane, komična.

Opera je postala popularna širom Evrope tokom barokne ere, te se počela širiti od 1600. godine.

Svjetski dan opere obilježava se 25. oktobra na rođendan Georgesa Bizeta i Johanna Straussa II, kompozitora najpoznatijih svjetskih opera i opereta.

Ovogodišnji Svjetski dan opere održat će se s naglaskom na izazove s obzirom na vrijeme u kojem živimo te na razmišljanje o inovativnim i ambicioznim projektima nakon ponovnog otvaranja opernih kuća širom svijeta.

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu