Održan koncert kamerne muzike u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu

Održan koncert kamerne muzike u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu

U subotu, 8. oktobra 2022., doc. mr. Asim Gadžo, rog/horna – I horna Sarajevske filharmonije i van. prof. mr. Dario Vučić, orgulje – dirigent Opere, održali su koncert kamerne muzike u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu u sklopu ciklusa KoncertiDA.

Ciklus KoncertiDA zamišljen je kao koncertna sezona crkve Presvetog Trojstva. Svi koncerti iz ciklusa održavat će se svakog 8. u mjesecu od oktobra 2022. do juna 2023. Na koncertima će se predstaviti razni izvođači, od djece, studenata do profesionalaca, a repertoar će biti raznovrstan.

Na programu Asima Gadže i Darija Vučića izvedena su djela Camille Saint-Saënsa, Bernhardt Eduard Müllera, Hans-Georg Burghardta i Povilas Syrrist-Gelgota.

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu