Propisi i akti

Zapisnik sa osamdesetprve, redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 24. 4. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa osamdesete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 3. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetdevete, sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 3. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetosme, sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 20. 3. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetsedme, sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 14. 3. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetšeste, sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 2. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetpete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 22. 2. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetčetvrtu, redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 8. 2. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdeset i treće, hitne elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 25. 1. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 16. 1. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesetprve sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 11. 1. 2024. godine

PDF

Zapisnik sa sedamdesete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 21. 12. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetdevete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 12. 12. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetosme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 5. 12. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetsedme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 24. 11. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetšeste, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 17. 11. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetpete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 7. 11. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetčetvrte, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 31. 10. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdeset i treće, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 13. 10. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 4. 10. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesetprve, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 15. 9. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa šezdesete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 31. 8. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetdevete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 11. 7. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetosme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 22. 6. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetsedme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 19. 6. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetšeste, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 12. 6. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetpete, redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 5. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetčetvrte, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 18. 5. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa peset i treće, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 5. 5. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 28. 4. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pesetprve, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 20. 4. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa pedesete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 18. 4. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetdevete redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 10. 4. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetosme elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 4. 4. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetsedme elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 27. 3. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetšeste elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 17. 3. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetpete elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 14. 3. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetčetvrte elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 8. 3. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdeset i treće redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 28. 2. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 17. 2. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesetprve, hitne elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 8. 2. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa četrdesete, hitne elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 31. 1. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetdevete, redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 20. 1. 2023. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetosme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 23. 12. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetsedme, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 5. 12. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetšeste, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 21. 11. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetpete, redovne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 14. 11. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetčetvrte, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 18. 10. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa trideset i treće, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 10. 10. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 4. 10. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesetprve sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 26. 9. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa tridesete, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 12. 7. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetdevete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 14. 6. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetosme sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 7. 6. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetsedme elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 24. 5. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetšeste elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 11. 5. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetpete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 5. 5. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetčetvrte sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 4. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetreće sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 26. 4. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetdruge, elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 28. 3. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesetprve sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 22. 3. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa dvadesete elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 15. 3. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa devetnaeste elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 10. 3. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa osamnaeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 28. 2. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa sedamnaeste elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 16. 2. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa šesnaeste elektronske sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 4. 2. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa petnaeste-hitne sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 2. 2. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa čertnaeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 26. 1. 2022. godine

PDF

Zapisnik sa trinaeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 28. 12. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa dvanaeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 13. 12. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa jedanaeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 6. 12. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa desete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 11. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa devete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 18. 11. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa osme sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 5. 11. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa sedme sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 2. 11. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa šeste sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 29. 10. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa pete sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 19. 10. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa četvrte sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 8. 10. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa treće sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 1. 10. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa druge sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 27. 9. 2021. godine

PDF

Zapisnik sa prve sjednice Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo održane 10. 9. 2021. godine

PDF
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu