Propisi i akti

Poziv na devedesetprvu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 7. 2024.

PDF

Poziv na devedesetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 2. 7. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetdevetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 25. 6. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetosmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 21. 6. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 6. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetšestu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 7. 6. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetpetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 3. 6. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetčetvrtu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 5. 2024.

PDF

Poziv na osamdeset i treću, redovnoj sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 22. 5. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetdrugu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 5. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetprvu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 4. 2024.

PDF

Poziv na osamdesetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 4. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetdevetu, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 3. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetosmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 20. 3. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 14. 3. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetšestu, sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 2. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetpetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 22. 2. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetčetvrtu, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 8. 2. 2024.

PDF

Poziv na sedamdeset i treću, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 25. 1. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetdrugu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 16. 1. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetprvu, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 11. 1. 2024.

PDF

Poziv na sedamdesetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 21. 12. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetdevetu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 12. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetosmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 5. 12. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 24. 11. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetšestu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 17. 11. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetčetpetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 7. 11. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetčetvrtu, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 31. 10. 2023.

PDF

Poziv na šezdeset i treću, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 13. 10. 2023.

PDF

Poziv na šezdesetdrugu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 4. 10. 2023.

PDF

Poziv na hitnu, šezdesetprvu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 15. 9. 2023.

PDF

Poziv na hitnu, šezdesetu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 31. 8. 2023.

PDF

Poziv na pedesetdevetu, hitnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 11. 7. 2023.

PDF

Poziv na pedesetosmu, hitnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 22. 6. 2023.

PDF

Poziv na pedesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 19. 6. 2023.

PDF

Poziv na pedesetšestu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 6. 2023.

PDF

Poziv na pedesetpetu, redovnoj sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 5. 2023.

PDF

Poziv na pedesetčetvrtu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 18. 5. 2023.

PDF

Poziv na pedeset i treću, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 5. 5. 2023.

PDF

Poziv na pedesetdrugu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 4. 2023.

PDF

Poziv na pedesetprvu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 20. 4. 2023.

PDF

Poziv na pedesetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 18. 4. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetdevetu, sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 4. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetosmu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 4. 4. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 27. 3. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetšestu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 17. 3. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetpetu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 14. 3. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetčetvrtu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 8. 3. 2023.

PDF

Poziv na četrdeset i treću, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 2. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetdrugu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 17. 2. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetprvu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 8. 2. 2023.

PDF

Poziv na četrdesetu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 31. 1. 2023.

PDF

Poziv na tridesetdevetu, redovnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 20. 1. 2023.

PDF

Poziv na tridesetosmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 23. 12. 2022.

PDF

Poziv na tridesetsedmu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 5. 12. 2022.

PDF

Poziv na tridesetšestu, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 21. 11. 2022.

PDF

Poziv na tridesetpetu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 14. 11. 2022.

PDF

Poziv na tridesetčetvrtu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 18. 10. 2022.

PDF

Poziv na trideset i treću, elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 10. 2022.

PDF

Poziv na tridesetdrugu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 4. 10. 2022.

PDF

Poziv na tridesetprvu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 26. 9. 2022.

PDF

Poziv na tridesetu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 12. 7. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetdevetu-elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 14. 6. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetosmu-elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 7. 6. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetsedmu-elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 24. 5. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetšestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 11. 5. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetpetu-hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 5. 5. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetčetvrtu-hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 4. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetreću sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 26. 4. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetdrugu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 3. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetprvu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 22. 3. 2022.

PDF

Poziv na dvadesetu-hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 15. 3. 2022.

PDF

Poziv na devetnaestu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 3. 2022.

PDF

Poziv na osamnaestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 2. 2022.

PDF

Poziv na sedamnaestu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 16. 2. 2022.

PDF

Poziv na šesnaestu-hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 4. 2. 2022.

PDF

Poziv na petnaestu-hitnu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 2. 2. 2022.

PDF

Poziv na četrnaestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 26. 1. 2022.

PDF

Poziv na trinaestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 12. 2021.

PDF

Poziv na dvanaestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 13. 12. 2021.

PDF

Poziv na jedanaestu, hitnu elektronsku sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 6. 12. 2021.

PDF

Poziv na desetu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 29. 11. 2021.

PDF

Poziv na devetu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 16. 11. 2021.

PDF

Poziv na osmu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 5. 11. 2021.

PDF

Poziv na sedmu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 2. 11. 2021.

PDF

Poziv na šestu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 28. 10. 2021.

PDF

Poziv na petu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 19. 10. 2021.

PDF

Poziv na četvrtu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 8. 10. 2021.

PDF

Poziv na treću sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 1. 10. 2021.

PDF

Poziv na drugu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 27. 9. 2021.

PDF

Poziv na prvu sjednicu Upravnog odbora JU Narodno pozorište Sarajevo, 10. 9. 2021.

PDF
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
Rezervacije karata
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu