Narodno pozorište sarajevo

Menadžment

Dino Mustafić
Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica
Pomoćnica direktora NPS

Vedrana Božinović
Umjetnička direktorica Drame

Leonardo Šarić
Umjetnički direktor Opere

Evegeny Gaponko
Umjetnički direktor Baleta

Moamer Šaković
v.d. direktora Tehničke službe

Lejla Bračković
Rukovoditeljica Ekonomsko-pravne službe

Aida Mujčinović-Palinić
Rukovoditeljica Službe marketinga i propagande

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Edina Papo, predsjednica
2. Amila Ramović, članica
3. Dževad Hamzić, članica
4. Mirza Pašić, član
5. Riad Ljutović, v.d. člana (ispred ustanove)

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Fahrudin Strojil, predsjednik
2. Dženana Bečirević, v.d. člana
3. Ermin Sijamija, član (ispred ustanove)

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Josip Pejaković, predsjednik
2. Minka Kamberović
3. Ivica Šarić
4. Darko Lukić
5. Adema Pljevljak Krehić
6. Ejla Bavčić
7. Tamara Ljubičić

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu