Narodno pozorište sarajevo

Ured direktora

Dino Mustafić
Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica
Pomoćnik direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Ismar Hadžiabdić
Izvršni producent

Amela Ademović
Lektorica

Rabija Nuhić
Viši referent u javnim ustanovama kulture za administrativne poslove

Kontakt:
Tel./fax: +387 33 445 138
E-mail: ureddirektora@nps.ba; produkcija@nps.ba 

NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu