Direkcija

Umjetnički direktor Opere

Leonardo Šarić

Leonardo Šarić

Umjetnički direktor Opere

Prvakinje i prvaci Opere

Aida Čorbadžić

Aida Čorbadžić

Prvakinje i prvaci Opere
Denis Isaković

Denis Isaković

Prvakinje i prvaci Opere

Dirigent

Dario Vučić

Dario Vučić

Dirigent

Solistice i solisti Opere

Amir Saračević

Amir Saračević

Solistice i solisti Opere
Ileš Bečei

Ileš Bečei

Solistice i solisti Opere
Ivan Šarić

Ivan Šarić

Solistice i solisti Opere
Jasmin Bašić

Jasmin Bašić

Solistice i solisti Opere
Katarina Kikić Marić

Katarina Kikić Marić

Solistice i solisti Opere
Leonardo Šarić

Leonardo Šarić

Solistice i solisti Opere
Melisa Hajrulahović

Melisa Hajrulahović

Solistice i solisti Opere

Šef Hora Opere

Danijel Žontar

Danijel Žontar

Šef Hora Opere

Hor Opere

Hor Opere

Hor Opere

Hor Opere

Korepetitorica Opere

Aida Mušanović Arsić

Aida Mušanović Arsić

Korepetitorica Opere

Ured opere

UmjetničkI direktor Opere: Leonardo Šarić Inspicijent – asistent režije: Gordan Simić Sufler: Aida Džebo Program menadžer: Dajana Čizmić
E-mail adresa: opera@nps.ba Kontakt telefon: +387 33 666 486
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu