Direkcija

Umjetnički direktor Baleta

Evgeny Gaponko

Evgeny Gaponko

Umjetnički direktor Baleta

Koreografkinja Baleta

Belma Čečo Bakrač

Belma Čečo Bakrač

Koreografkinja Baleta

Solistice i solisti Baleta

Boris Vidaković

Boris Vidaković

Solistice i solisti Baleta
Ekaterina Vereshchagina

Ekaterina Vereshchagina

Solistice i solisti Baleta
Ivan Salonski

Ivan Salonski

Solistice i solisti Baleta
Mihail Mateescu

Mihail Mateescu

Solistice i solisti Baleta
Nataša Gaponko

Nataša Gaponko

Solistice i solisti Baleta
Tamara Ljubičić

Tamara Ljubičić

Solistice i solisti Baleta

Baletna majstorica

Mia Jahić

Mia Jahić

Baletna majstorica

Ansambl Baleta

Ansambl Baleta

Ansambl Baleta

Ansambl Baleta

Ured baleta

Umjetnički direktor Baleta: Evgeny Gaponko Inspicijent – Baleta: Boris Jeličanin Korepetitorica: Aida Jažić Program menadžer: Alma Alihodžić
E-mail adresa: balet@nps.ba Kontakt telefon: +387 33 665 960
NPS

Newsletter

Prijava korupcije i nepravilnosti u radu