Obala Kulina bana 9 | Blagajna:+387 33 221 682 | ureddirektora@nps.ba

Marijela Hašimbegović

direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo

Gordana Hrenovica

pomočnica direktora Narodnog pozorišta Sarajevo

Izudin Bajrović

v. d. umjetničkog direktora Drame

Aida Čorbadžić

v. d. umjetničkog direktora Opere

mr Belma Čečo Bakrač

v. d. umjetničkog direktora Baleta

Lejla Bračković

rukovoditeljica Ekonomsko-pravne službe

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Sanja Vlaisavljević, predsjednik
2. Hamdija Dizdar, član
3. Asja Pavlović, član
4. Amela Spahić, član
5. Lejla Bračković, član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
1. Amira Kalajevac, predsjednik
2. Edina Gajević Dević, član (ispred ustanove)
3. Tarik Omerhodžić, član

ČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:
1. Tvrtko Kulenović, akademik
2. Zlatko Topčić, književnik
3. Šaćir Filandra, profesor
4. Amila Bakšić, primadona
5. Deniza Đipa, operni umjetnik
6. Sabina Sokolović, baletna umjetnica
7. Riad Ljutović, glumac