Loading
Skip Navigation LinksHome // O nama // Menadžment

Menadžment


Marijela Hašimbegović

direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo


Gordana Hrenovica

pomočnica direktora Narodnog pozorišta Sarajevo


Izudin Bajrović

v. d. umjetničkog direktora Drame


Aida Čorbadžić

v. d. umjetničkog direktora Opere


mr Belma Čečo Bakrač

v. d. umjetničkog direktora Baleta


Lejla Bračković

rukovoditeljica Ekonomsko-pravne službe


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. Sanja Vlaisavljević, predsjednik
2. Hamdija Dizdar, čan
3. Asja Pavlović, član
4. Amela Spahić, član
5. Lejla Bračković, članČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1. Indira Kučuk - Sorguč, predsjednik

2. Edina Gajević Dević, član (ispred ustanove)
3. Amira Kalajevac, članČLANOVI UMJETNIČKOG SAVJETA JU NARODNOG POZORIŠTA SARAJEVO:

1. Tvrtko Kulenović, akademik
2. Zlatko Topčić, književnik
3. Šaćir Filandra, profesor
4. Amila Bakšić, primadona
5. Deniza Đipa, operni umjetnik
6. Sabina Sokolović, baletna umjetnica
7. Riad Ljutović, glumac


Mjesečni repertoar

Pratite nas na:

video.pngVideo